))) ДКЦ Пловдив...Онлайн резултати
Адрес
4003 гр.Пловдивбул. "България" №234
Телефони
Регистратура 032/ 900 820
0888 263 745
E-mail
dkc_plovdiv@abv.bg
Автобусни линии
4, 11, 18, 20, 44, 113, 222
Маршрутни линии
3

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Уведомление 26 Май 2023, 10:51
Д-р Николай Забунов, управител на "ДКЦ ПЛОВДИВ" ЕООД – гр.Пловдив, в качеството ми на възложител, уведомявам всички заинтересувани лица, че на 26.05.2023г. е публикувана обществена поръчка по реда на чл.22, ал.1 от ЗОП – открита процедура с предмет: Доставка на реактиви и консумативи по XIV обособени позиции, за нуждите на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – ПЛОВДИВ" ЕООД
Всички заинтересувани участници могат да намерят необходимата информация и образци на следния адрес: https://app.eop.bg/today/302522
Уведомление 03 Април 2023, 10:16
Д-р Николай Забунов, управител на "ДКЦ ПЛОВДИВ" ЕООД – гр.Пловдив, в качеството ми на възложител, уведомявам всички заинтересувани лица, че на 03.04.2023г. е публикувана обществена поръчка по реда на чл.22, ал.1 от ЗОП – открита процедура с предмет: Доставка на реактиви и консумативи по XIV обособени позиции, за нуждите на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – ПЛОВДИВ" ЕООД
Всички заинтересувани участници могат да намерят необходимата информация и образци на следния адрес: https://app.eop.bg/today/287099
Уведомление 01 Август 2022, 16:51
Д-р Николай Забунов, управител на "ДКЦ ПЛОВДИВ" ЕООД – гр.Пловдив, в качеството ми на възложител, уведомявам всички заинтересувани лица, че на 01.08.2022г. е публикувана обществена поръчка по реда на чл.20, ал.2 т.2 от ЗОП – публично състезание с предмет: ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – ПЛОВДИВ" ЕООД
Всички заинтересувани участници могат да намерят необходимата информация и образци на следния адрес: https://app.eop.bg/today/230207
Уведомление 01 Декември 2020, 10:35
Д-р Николай Забунов , управител на "ДКЦ ПЛОВДИВ" ЕООД – гр.Пловдив, в качеството ми на възложител, уведомявам всички заинтересувани лица, че на 01.12.2020 г. е публикувана обществена поръчка по чл. 22, ал. 1 от ЗОП – открита процедура с предмет:
Доставка на реактиви и консумативи по XVIII обособени позиции, за нуждите на ДКЦ "Пловдив" ЕООД
Всички заинтересувани участници могат да намерят необходимата информация и образци на следния адрес:
https://app.eop.bg/today/93311
01078-2020-0001
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет:
"ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА "Диагностично консултативен център Пловдив" ЕООД, ПО ШЕСТНАДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"
01078-2018-0002
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет:
"ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА "Диагностично консултативен център Пловдив" ЕООД, ПО СЕДЕМНАДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"
01078-2018-0001
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет:
"ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА "Диагностично консултативен център Пловдив" ЕООД, ПО ДВАДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"
01078-2015-0001
Доставка на дигитален доплер
© Диагностично Консултативен Център Пловдив 2009–2024 Всички права запазени
Защита на лични данни