))) ДКЦ Пловдив...Онлайн резултати
Адрес
4003 гр.Пловдивбул. "България" №234
Телефони
Регистратура 032/ 900 820
0888 263 745
E-mail
dkc_plovdiv@abv.bg
Автобусни линии
4, 11, 18, 20, 44, 113, 222
Маршрутни линии
3

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни помещения бул. Бъгария 234
  • obiavadownload (136KB) 14 Май 2024, 09:29
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение за аптека и обособена площ за поставяне на АТМ устройство (банкомат)
  • obiavadownload (133KB) 08 Декември 2023, 10:54
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение за аптека
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни помещения
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни помещения
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена площ и свободни помещения
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена площ за АТМ
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни помещения
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем
«ДКЦ Пловдив» ЕООД, гр. Пловдив, на основание Заповед №40/18.08.2015 г. на управителя на дружеството ОБЯВЯВА
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на - ПОДБЛОКОВИ ПОМЕЩЕНИЯ с обща застроена площ от 253 кв.м., с адрес на имота - гр. Пловдив, р-н Северен, бул. "Марица" №57
© Диагностично Консултативен Център Пловдив 2009–2024 Всички права запазени
Защита на лични данни