Get Adobe Flash player
))) ДКЦ Пловдив...Онлайн резултати
Адрес
4003 гр.Пловдивбул. "България" №234
Телефони
Регистратура 032/ 900 820
E-mail
dkc_plovdiv@abv.bg
Автобусни линии
4, 11, 18, 20, 44, 113, 222
Маршрутни линии
3

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет:
"ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА "Диагностично консултативен център Пловдив" ЕООД, ПО ШЕСТНАДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"
01078-2018-0002
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет:
"ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА "Диагностично консултативен център Пловдив" ЕООД, ПО СЕДЕМНАДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"
01078-2018-0001
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет:
"ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА "Диагностично консултативен център Пловдив" ЕООД, ПО ДВАДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"
01078-2015-0001
«ДКЦ Пловдив» ЕООД, гр. Пловдив, на основание Заповед №40/18.08.2015 г. на управителя на дружеството ОБЯВЯВА
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на - ПОДБЛОКОВИ ПОМЕЩЕНИЯ с обща застроена площ от 253 кв.м., с адрес на имота - гр. Пловдив, р-н Северен, бул. "Марица" №57
Доставка на дигитален доплер
© Диагностично Консултативен Център Пловдив 2009г. Всички права запазени
Защита на лични данни