Адрес
4003 гр.Пловдивбул. "България" №234
Телефони
Регистратура 032/ 900 820
0888 263 745
E-mail
dkc_plovdiv@abv.bg
Автобусни линии
4, 11, 18, 20, 44, 113, 222
Маршрутни линии
3

СПЕЦИАЛИСТИ  » Клинична лаборатория

Етаж ІІ, Кабинет 206032/ 900 - 848
08:00 - 16:00
Д-Р ДРАГАНОВА
Етаж ІІ Кабинет 206 032/ 900 - 848
Работен график
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
14:00 - 18:0014:00 - 18:0014:00 - 18:0014:00 - 18:0014:00 - 18:00
 

Специализирани медицински изследвания

 • Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC
 • Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване
 • Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване
 • Скорост на утаяване на еритроцитите
 • Време на кървене
 • Пресяващи тестове: протромбиново време
 • Пресяващи тестове: активирано парциално тромбопластиново време (APTT)
 • Пресяващи тестове: фибриноген
 • Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген)
 • Седимент – ориентировъчно изследване
 • Окултни кръвоизливи
 • Субстрати
 • Глюкоза, Кръвно-захарен профил, Креатинин, Урея, Билирубин – общ, Билирубин – директен, Общ белтък, Албумин, Криоглобулини, CRP, Холестерол, HDL-холестерол, Триглицериди, Гликиран хемоглобин, Пикочна киселина
 • Ензими
 • AСАТ, АЛАТ, Креатинкиназа (КК), ГГТ, Алкална фосфатаза (АФ), Алфа-амилаза, Липаза
 •   
 • Електролити и олигоелементи
 • Натрий и Калий, Калций, Фосфати, Желязо, ЖСК

Високоспециализирани медико-диагностични изследвания

 • Хормони
 • fT4, TSH, LH, FSH, Prolactin, Estradiol, Testosteron, Progesteron
 • Туморни маркери
 • PSA, CA-15-3, СА-19-9, СА-125, СЕА, Алфа-фетопротеин, Бета-хорионгонадотропин
 • Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза
 • Изследване на урина
 • Микроалбуминурия
 • Субстрати
 • Общи имуноглобулини Ig M
 • Общи имуноглобулини Ig G
 • Общи имуноглобулини Ig A
© Диагностично Консултативен Център Пловдив 2009–2024 Всички права запазени
Защита на лични данни