Адрес
4003 гр.Пловдивбул. "България" №234
Телефони
Регистратура 032/ 900 820
0888 263 745
E-mail
dkc_plovdiv@abv.bg
Автобусни линии
4, 11, 18, 20, 44, 113, 222
Маршрутни линии
3

СПЕЦИАЛИСТИ  » Нефролози

Д-Р ДЕЛЧЕВА - НЕФРОЛОГ
Етаж ІІІ Кабинет 307Б 032/ 900 - 833
Работен график

За актуален график, моля позвънете на телефон 900 - 820

Обща ЛКК
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
12:00 - 13:0012:00 - 13:0012:00 - 13:0012:00 - 13:0012:00 - 13:00
Д-Р ДЕЛЧЕВА - НЕФРОЛОГ
Д-Р ТОДОРОВА - НЕФРОЛОГ
Етаж ІІІ Кабинет 307Б 032/ 900 - 833
Работен график
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
--08:00 - 16:00--

За актуален график, моля позвънете на телефон 900 - 820

Д-Р ТОДОРОВА - НЕФРОЛОГ

Специализирани медицински дейности

 • Обучение на болни с хронична бъбречна недостатъчност
 • Ултразвукова диагностика на органите на отделителната система
 • Катетеризация на пикочен мехур
 • Концентрационна проба на Фолхард и Разбойников
 • Изчисляване на креатининов клирънс
 • Измерване на диуреза
 • Анализ и интерпретация на радиоизотопни клирънси, изотопна нефрограма и нефросцинтиграфия
 • Анализ и интерпретация на резултатите от венозна пиелография
 • Анализ и интерпретация на резултатите от ретроградна пиелография
 • Проследяване на ефекта от имуносупресивна терапия
 • Подготовка и насочване за хемодиализно лечение и бъбречна трансплантация
 • Анализ и интерпретация на резултати от изследвания
© Диагностично Консултативен Център Пловдив 2009–2024 Всички права запазени
Защита на лични данни